Ukupno 1 hotel u ovoj zemlji

sa cenom od 137

Paketi


SERBIA
Krstarenje Dunavom i Đerdapska klisura
Tip prevoza: Autobus

1. DAN ...  BANJA LUKA – GOLUBAC – LEPENSKI VIR - KLADOVO Polazak autobusa  sa Stare autobuske u 05:00h.  Vožnja preko Hrvatske i Srbije sa kraćim usputnim pauzama. U podnevnim časovima dolazak u Golubac (470 km). Razgled srednjovijekovnog Golubačkog grada koji se nalazi u sklopu  NP Đerdap. Čini ga 10 kula i 2 velike kapije. Sadašnja tvrđava se nalazi na ostacima rimske tvrđave. Nastavak putovanja za Lepenski Vir (40 km). Posjeta ovom svjetski...


Vrh stranice