Unis//Tours je akreditovana IATA agencija za prodaju avio karata. Nudimo Vam rezervaciju i kupovinu avio karata za sve destinacije. U najkraćem mogućem roku ćemo Vas obavjestiti o cijeni i pojedinostima o avio karti koju tražite.


POŠALJITE UPIT ZA REZERVACIJU / INFORMACIJU AVIO KARTE

Podaci o putniku

Podaci o putovanju

   
   

Od polovine 2008. godine aviokompanije su “papirne” karte zamijenile elektronskim kartama. Za njih važe ista pravila kao i za “papirne” karte ali postoje i pogodnosti za putnike kao sto su: Nije potrebno da je fizički posjedujete prilikom čekiranja na aerodromu, dovoljno je da imate ispravan pasoš sa važećim vizama. Ne možete je izgubiti, jer ona postoji kao informacija na serveru avio kompanije u svakom trenutku.

Tarife se formiraju na osnovu potreba tržišta od strane aviokompanija i one ne uključuju aerodromske takse i druge takse koje propisuju države, doplata za gorivo i slično. Zbog toga je stvarna cijena aviokarte značajno veća od one koje reklamiraju aviokompanije. Osnovna podjela tarife je na karte prve, biznis i ekonomske klase u okviru kojih je izvršena daljnja podjela, tako da kod većine aviokompanija ekonomska klasa ima više različitih nivoa tarifa, koje ne utiču na nivo usluge u avionu, ali se bitno razlikuju u cijeni. Generalno i osnovno pravilo je da sto niža cijena karte uzrokuje što restriktivnije uslove po pitanju trajanja rezervacije, promjena termina, odustajanja od putovanja i dužine ostanka.

Promotivne tarife spadaju u kategoriju najograničenijih tarifa tako da za sve njih važe uglavnom isti uslovi, a to su prije svega:

  1. vrlo kratak rok rezervacije (maksimalno 72 sata)
  2. nemogućnost promjene termina putovanja nakon izdavanja karte, kao i veoma mala refundacija novca u slučaju odustajanja od putovanja
  3. ograničen period ostanka

Osnovna podjela je na ručni prtljag i prtljag koji se čekira. U zavisnosti od destinacije, kompanije i klase putovanja dozvoljene su različite težine prtljaga. Tako na primer:
Za putovanja ka Evropi i regionu, Dalekom Istoku, Africi, na većini aviokompanija je dozvoljena kilaža 20 kg + ručni prtljag na ekonomskoj klasi, a za putovanja ka SAD, Kanadi i nekim zemljama Latinske Amerike dozvoljen prtljag je znatno veći, što kod većine kompanija znači 2 x 23 kg (Piece koncept) ali sa koferima ograničenih dimenzija. Takodje, ručni prtljag mora da bude u okvirima 5-10 kg vrlo ograničenih dimenzija. Od marta 2007. godine važe posebna pravila o unosu tečnosti u avion i iformaciju o njima možete naći na sajtu Aerodroma Beograd. Višak prtljaga se naplaćuje u većini slučaja na aerodromu u momentu čekiranja i cijena zavisi od prevozioca.

Putnik bi, prije kupovine karte, trebalo da se informiše o svim potrebnim putnim dokumentima (vize i slične dozvole) u slučaju da država u koju se putuje zahtjeva iste. Nepotpune isprave ili neusklađenosti s propisima za ulazak u neku zemlju ili za izlazak iz nje mogu rezultirati neugodnim posljedicama za putnika (uskraćivanje ukrcaja, zabrana izlaska iz zemlje).
Sve dodatne informacije možete dobiti u agenciji Unis//Tours.

avio-kompanije-logotipi

Vrh stranice